English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٣١ شهريور ١٣٩٦

معرفی

نام : حیدر

نام خانوادگی :شریفی

سمت: مسول نظارت بر بر دارو و درمان

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

شرح وظایف:

 

  • برآورد نیاز دارو و تجهیزات مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان و درخواست بموقع ازشرکتهای دارویی
  • تامین داروهای پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه  در مراکز بهداشتی و درمانی
  • درخواست و دریافت و توزیع داروهای بهداشتی –اقلام پیشگیری –مکملهای کودکان و مادران ازاستان
  • مدیریت تنظیم قرارداد واگذاری داروخانه های مراکز به بخش خصوصی
  • تنظیم اسناد بیمه روستایی داروخانه های طرف قرارداد و تلاش در جهت پرداخت بموقع

  • دریافت حواله درخواست دارو و آماده نموده نمودن داروهای خواسته شده به مراکز و خانه های بهداشت تابعه
  • درخواست دارو از شرکت های پخش دارو و کالا پزشکی
  • کنترل تاریخ مصرف دارو های موجود در انبار
  • تنظیم گزارش موجودی ، مصرفی و وارده داروهای بهداشتی و مکمل های بارداری
  • چک کردن طبق لیست درخواست دارو سپس تحویل از شرکت های پخش دارو