English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٠ آذر ١٤٠٢

معرفی                                    

نام: علی                                  

نام خانوادگی: شاه محمدی

سمت : مسول مبارزه با بیماری ها

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس مبارزه با بیماری ها

شرح وظایف :

۱-مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریها در سطح شهرستان

۲ - برنامه‌ریزی ، سازماندهی و هدایت اجرایی برنامه‌های کنترل بیماریها در سطح شهرستان

۳- مراقبت و پایش برنامه های کنترل بیماریها

۴- تسهیل زمینه های اجرایی برنامه های کشوری تدوین شده در زمینه کنترل بیماریها

۵- جلب و ایجاد همکاری درون و بین بخشی

۶- برنامه ریزی و همکاری در انجام برنامه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان

۷- برنامه ریزی و انجام سمینارها و کارگاه های آموزشی

۸- برنامه ریزی و انجام ادغام برنامه کنترل بیماریها در PHC

۹- شرکت در جلسات، کنگره ها، سمینارها و کارگاه های علمی

۱۰- انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و یا مشارکت در آنها