English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٩

 

 

معرفی مسول فناوری اطلاعات بیمارستان شهید راثی

نام : عابدین

نام خانوادگی  : مکاری 

سمت: کارشناس IT بیمارستان شهید راثی

مدرک تحصیلی : کارشناس نرم افزار کامپیوتر

شرح وظایف

  •  برنامه ریزی در جهت آموزش کل پرسنل بیمارستان و اعلام آن به مدیریت فنآوری اطلاعات
  • شرکت در جلسات مدیریت فناوری به طور منظم
  • ارتباط مستمر با شركتهاي طرف قرارداد واحد و رفع اشكالات و نيازهاي كاربران
  • رفع آلودگيهاي ويروسي بوجود آمده در كامپيوترهاي اداري
  • رفع اشکالات و موارد پیش آمده در هر سیستم و لوازم جانبي و نصب سيستم عامل و درايوها(طبق فرآیند واحد سخت افزار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات)
  • برآورد نیازهای سخت افزاری حوزه و نظارت بر خرید با هماهنگی مدیریت حوزه و مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه  (در صورت نیاز)
  •  اعلام گزارش خرابی و نقص به کمیته HIS و پی گیری رفع آن از طريق مسئول مربوطه.
  •  نیاز سنجی سخت افزار مورد نیاز و پی گیری رفع آن از محل تامین.
  •  تهيه پشتيبان از ديتا بانكهاي HIS.
  • تغییر و تعریف اطلاعات اصلی آن بیمارستان .