English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧

جهت دریافت فایلها بر روی آنها کلیک نمایید

 

   دانلود : موارد_تماس.pdf           حجم فایل 751 KB
   دانلود : کلیات_و_مقدمه.pdf           حجم فایل 1624 KB
   دانلود : سياه_سرفه.pdf           حجم فایل 2385 KB
   دانلود : تب_و_بثورات.pdf           حجم فایل 2037 KB
   دانلود : پولیو_تزریقی.pdf           حجم فایل 1647 KB
   دانلود : IRN-EVM-SOPs.pdf           حجم فایل 578 KB
   دانلود : crs_surveillance_-un_iran.pdf           حجم فایل 5686 KB
   دانلود : CRS.pdf           حجم فایل 1052 KB
   دانلود : cold.pdf           حجم فایل 13818 KB
   دانلود : AFPمهر_1397.pdf           حجم فایل 1575 KB
   دانلود : aefi.pdf           حجم فایل 1472 KB